Οροι και Προϋποθέσεις

1. Αποδοχή Όρων

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου TellArticle.com (“Ιστότοπος”), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

2. Αλλαγές στους Όρους

Το TellArticle.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή των νέων Όρων και Προϋποθέσεων.

3. Ιδιοκτησία περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο στο TellArticle.com, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, αναρτήσεων ιστολογίου, εικόνων και άλλου υλικού, είναι ιδιοκτησία του TellArticle.com και των συνεργατών του. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς γραπτή άδεια από το TellArticle.com.

4. Συμπεριφορά χρήστη

Συμφωνείτε να μην εμπλακείτε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

ένα. Παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. σι. Μίμηση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. ντο. Μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου κακόβουλου κώδικα. ρε. Απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου. μι. Δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

5. Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας.

6. Σύνδεσμοι τρίτων

Το TellArticle.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας και η TellArticle.com δεν υποστηρίζει ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές αυτών των τοποθεσιών τρίτων. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων γίνεται με δική σας ευθύνη.

7. Αποποίηση Εγγυήσεων

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο TellArticle.com προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας στον Ιστότοπο.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Η TellArticle.com, οι θυγατρικές της και οι συνεργάτες της δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, αποθετικές ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας.

9. Ισχύον Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της [Δικαιοδοσίας σας]. Τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από αυτούς τους όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο [Your Jurisdiction].

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο [ contact@tellarticle.com ].

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το TellArticle.com και για την κατανόηση και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.